Scroll to top
© 2018, PROJEKT I WYKONANIE A4-STUDIO

Dane kontaktowe

Biuro główne

.

Polsin Overseas Shipping Ltd. Sp. z o.o.

81-824 Sopot,
ul. Armii Krajowej 116/16
NIP: 583-000-21-37

tel.: (+48 58) 555-27-91 do 99
fax.: (+48 58) 555-27-80

e-mail: spedycja@polsin.com.pl

Firma wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000192788, NIP: 583-000-21-37
Kapitał zakładowy 204.000,00 ZŁ


Prezes Zarządu - Andrzej Smejlis - tel.: (+48 58) 555-27-77
Główny Spedytor/Makler- Bartosz Smejlis - tel.: (+48 58) 555-27-70
Kontakt z klientami - Jadwiga Goźlińska - tel.: (+48 58) 555-27-75
Kontakt z klientami - Magdalena Rutkowska - tel.: (+48 58) 555-27-72